Nostrifikacija

Utvrđivanje usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (koji je izrađen prema stranima

propisima) s hrvatskim propisima i pravilima struke mora se provesti neovisno o obilježjima građevine naziva se nostrifikacija. Nostrifikaciju projekta provodi ovlaštena pravna osoba registrirana za poslove projektiranja.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna