Posjedovnica - popisni list – list A

Posjedovnica (popisni list, list A) je list u koji se upisuju "...podaci o svim sastavnim dijelovima

zemljišno knjižnog tijela kao i ona stvarna prava koja postoje u korist kao i sve  katastarske promjene.

 

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna